Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.amphibe.com (prodávající), jehož provozovatelem je Bc. Lukáš Niemczyk, Třinec, Odbojářů 106, 73961, Česká republika, IČ: 01032771,
DIČ: CZ8201044951. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

 • Vyprodání zboží na internetovém obchodě www.amphibe.com.
 • Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
 • Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.amphibe.com, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu www.amphibe.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující (spotřebitel) dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 odst. 4 a 6 občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho prodávajícího subjektu, u kterého bylo zboží zakoupeno (viz IX. Provozovatel).

Náklady na vrácení zboží od kupujícího k prodávajícímu jsou v případě odstoupení od smlouvy na straně kupujícího. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

IV. Základní pravidla nákupu

 • Nákup prostřednictvím eShopu lze uskutečnit pouze na území České republiky.
 • Cena zboží je vždy uváděná včetně DPH.
 • Veškeré podané objednávky v eShopu jsou považovány za závazné.
 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.
 • Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.
 • Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení.
 • Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni o stavu Vaší objednávky.
 • Nabídka Zboží spolu s prodejními cenami je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Ceny se v průběhu času na Internetovém obchodu mohou měnit. Platná je nabídka a cena v okamžiku objednání zboží.

V. Zasílání zboží

Zboží je zasíláno po České republice prostřednictvím České pošty, případně jinými externími dopravci. Způsob platby a dopravy si Kupující volí dle možností v objednávkovém formuláři. V ceně této volby je zahrnuto poštovné a balné. Tímto způsobem dopravy zasíláme zboží z našeho eShopu pouze v rámci ČR.

VI. Nákup zboží

Nabízené zboží je prezentováno v internetovém obchodě na www.amphibe.com. formou náhledových karet. Detail každé karty obsahuje bližší specifikaci zboží (název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu). Barvy vystaveného zboží se může mírně lišit od barev skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Provozovatel eShopu za tuto skutečnost neodpovídá.

Zákazník při nákupu vyplní objednávkový formulář, kde si vybere zboží, které chce koupit, po vyplnění všech požadovaných údajů a odsouhlasení obchodních podmínek, odešle objednávkový formulář pomocí tlačítka odeslat objednávku. V objednávkovém formuláři si kupující vybere způsob platby a dodání.

Po vyplnění všech položek v objednávkovém formuláři včetně odsouhlasení obchodních podmínek, Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení objednávky.

Objednávky jsou ze strany Dodavatele potvrzovány písemnou formou, a to prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu). Objednávky jsou u Dodavatele zařazovány do systému v pořadí, ve kterém chronologicky přicházejí.

VII. Potvrzení objednávky a doprava

Po odeslání závazné objednávky, vyplněním objednávkového formuláře, obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. Po obdržení objednávky do systému budete v nejbližší době kontaktováni o stavu Vaší objednávky.

Poté vyčkejte na dodávku zboží, které bude vyskladněno do 3 – 7 pracovních dnů v některých případech až 9 dnů od potvrzení objednávky.

V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni a Vaše objednávka bude stornována.

Potvrzenou objednávku, která doposud nebyla expedována, je možné Spotřebitelem stornovat zasláním e-mailu na el. adresu: amphibe@amphibe.com nebo telefonicky na čísle +420 777 932 250. Vždy je nutné sdělit informace o objednávce, její číslo a identifikační údaje Spotřebitele. Pokud objednávka již byla vyexpedována ze skladu Dodavatele a je na cestě ke Spotřebiteli, není možné ji stornovat.

VIII. Způsob platby a doprava zboží

Veškeré uvedené ceny jsou bez poštovného, které si (zákazník) Spotřebitel hradí sám, pokud objednávka nepřekročí hodnotu 2000,00 Kč. Při objednávce nad 2000,00 Kč hradí poštovné dodavatel.

Platbu je možné provést několika způsoby. Bankovním převodem a osobním předáním zboží. Ceny poštovného jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Zásilka Vám bude expedována v co nejkratší době po zaplacení zboží (v případě, že je zboží skladem) na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Pokud neuvedete adresu osoby/firmy, kde jste přes den k zastižení, bude Vám dobírka doručena klasicky na poštu. Zboží je zasíláno pouze na území ČR.

IX. Provozovatel

Bc. Lukáš Niemczyk, Třinec, Odbojářů 106, 739 61, IČ: 01032771, DIČ: CZ8201044951, tel.: +420 777 932 250, e-mail: amphibe@amphibe.cz,

Důležité upozornění

Tato služba se vztahuje pouze na území české republiky.

Bc.Lukáš Niemczyk, IČ: 01032771 nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Zabezpečení dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Živnostník Bc.Lukáš Niemczyk, IČ: 01032771 je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Bc.Lukáš Niemczyk, IČ: 01032771 s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Bc.Lukáš Niemczyk, IČ: 01032771 je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.amphibe.com, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Především chrání veškeré údaje, které mají charakter údajů osobních. K informacím obsahujícím osobní údaje Kupujících mají přístup pouze oprávněné osoby, které byly řádně proškoleny s veškery´mi povinnostmi plynoucími z citovaného zákona.

V okamžiku kdy Kupující zrealizuje první objednávku do systému Internetového obchodu, dává souhlas se skutečností, že jeho osobní údaje budou shromažďovány a využívány provozovatelem Internetového obchodu čili Dodavatelem jakož i jeho dodavateli, bankovními ústavy (v rámci platebních transakcí) a dopravci. S těmito údaji bude zacházeno pouze a jenom podle zákonem stanovených postupů a pravidel. V těchto souvislostech Kupující bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn provádět analýzy o chování registrovaných uživatelů na stránkách, na kterých je umístěn Internetový obchod. Dodavatel je dále oprávněn provádět měření návštěvnosti a poskytovat důvěryhodným třetím stranám jakož i veřejnosti souhrnné statistické informace o návštěvnosti, zákaznících, obratu a některé další související údaje. Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že tyto statistiky neobsahují a ani v budoucnu nebudou obsahovat žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivého Kupujícího. Návštěvník stránek www.amphibe.com bere na vědomí, že údaje které poskytne dobrovolně do automaticky generovaných stránek, messenger panelů, diskusních fór, blogů atp. mohou být využity třetí osobou bez vědomí návštěvníka i Dodavatele.

Internetový obchod byl navržen tak, aby v nejvyšší možné míře chránil osobní data návštěvníků, jakož i případných registrovaných uživatelů. V případě, že registrovaný uživatel písemně projeví vůli k odstranění shromažďovaných osobních dat týkající se jeho osoby, učiní Dodavatel všechny potřebné kroky směřující k jejich likvidaci (odstranění), o čemž následně bude žadatele prostřednictvím emailové zprávy informovat.

Dodavatel tímto prohlašuje, že všechny výše uvedené kroky jsou činěny pouze za jediným účelem, a to k maximálnímu možnému komfortu zákazníka při realizaci nákupu zboží v Internetovém obchodu, a to s nejvyšším ohledem na bezpečí a ochranu jeho osobních údajů. Bezpečnost a spokojenost zákazníků je nejvyšším krédem Dodavatele a etikou Internetového obchodu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatel:
Bc. Lukáš Niemczyk

73961 Třinec
Odbojářů 106
Česká republika

Tel.: +420 777 932 225
IČO: 01032771
DIČ: CZ8201044951

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

b. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

c. „Prodávajícím“ je fyzická osoba Bc. Lukáš Niemczyk, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

d. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

e. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

f. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

g. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

h. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

i. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

j. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

II. Vyřízení Reklamace

a. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

b. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

c. Prodávající vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

d. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

e. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti.

III. Bc. Lukáš Niemczyk – fyzická osoba

Bc. Lukáš Niemczyk, Třinec, Odbojářů 106, 73961, Česká republika, IČ: 01032771, DIČ: CZ8201044951

IV. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 12. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.